Stilstaan bij opheffing gemeente Kethel en Spaland 70 jaar geleden

We weten niet beter of Kethel hoort bij Schiedam. Voor augustus 1941, nu 70 jaar geleden, was Kethel een zelfstandige gemeente met gemeentebestuur en burgemeester. Op 1 augustus 1941 telt Kethel 2418 inwoners. Over de annexatie van Kethel is al veel gezegd en geschreven. Hiervoor kan men ook uitstekend terecht bij het Gemeentearchief in Schiedam.

Op mijn website wil ik toch even stilstaan dat het deze maand 70 jaar geleden is dat Kethel haar zelfstandigheid moest opgeven en wat dat voor een aantal bewoners betekende.

Kethels chroniqueur Jaap de Raat tekende een spotprent:

Een onbekende Kethelse bewoner vertolkte de onvrede over het gebeuren in een gedicht:

Wij willen Kethel houwen

Ons dierbaar dorpje klein

Niet een zal ons benauwen

Wie het ook moge zijn

Bij ons geen vreemde machten

Geen vreemde tiranie

Wij zullen ons wel wachten

Voor ’t juk van Overschie

Wij willen Kethel houwen

Vol eenvoud, rust en vree

Zijn bloeiende landouwen

En heerlijk stamboekvee

Wij willen nimmer zuchten

Bij ons geen simpathie

Wij, Kethelaars, wij duchten

Het juk van Overschie

Wij willen Kethel houen

Bij niemand ingelijfd

Wij hopen en vertrouwen

Dat het steeds ‘Kethel’blijft

Wij Kethels trouwe zonen

Wij vreezen tiranie

En willen nimmer wonen

In ’t land van Overschie

Op 24 juli 1941 besloot K.J. Frederiks, secretaris generaal van Binnenlandse Zaken, tot opheffing van de gemeente Kethel en Spaland.

De boer, baker, bakker, slager en smid zijn verdwenen uit het centrum van Kethel, maar er is in 2011 veel goeds voor teruggekomen. Maak eens een wandeling door Kethel of lees de boeken van Jaap de Raat. Hoe genoeglijk kan het zijn.

Published in: on 12 juli 2011 at 11:15  Comments (4)  

Kethel een levendig dorp uit het verleden

Een geweldig feest op Koninginnedag 2011 met duizenden bezoekers, maar 1 dag in het jaar is genoeg.  De straten zijn schoon en we gaan weer aan de slag zowel in het heden als met het verleden.

Laat ons zuinig zijn op Kethel

Published in: on 2 mei 2011 at 11:52  Comments (2)  

Koninginnedag 2011 in Kethel

Kethel stond vandaag weer in het teken van Koninginnedag. De lieflijke dorpskern was weer gevuld met kleedjes, kraampjes en bezoekers.

Kethel 100 jaar geleden

Een geweldig initiatief van het Verspeek-pomp comité om de Verspeekpomp, die 100 jaar geleden midden in het centrum van Kethel stond voor de broodnodige  watervoorziening,  in ere te gaan herstellen en de pomp weer op de zelfde plaats te gaan terugplaatsen.

Het Verspeek-pomp comité stond vandaag met een kraam midden in het dorp om hun plan uit te dragen, er is heel veel geld nodig om het plan te realiseren, maar vele bezoekers dragen de pomp nu al een warm hart toe. Ik ben er van overtuigd dat de Verspeekpomp er komt.

De pomp  en zijn oprichter 1898-1914:  

Op de foto: De stand van zaken voor de nieuwe Verspeekpomp,  met op de foto de oude heer J.J. Verspeek die in 1898 de initiatiefnemer was om de pomp in Kethel te realiseren met daarnaast de jonge heer Hans Verspeek, de nieuwe initiatiefnemer voor de Verspeekpomp die in 2011 gerealiseerd gaat worden.

Maar er waren vandaag weer tal van leuke activiteiten:

Helaas waren er dit jaar geen zandhap- en handboogschietwedstrijden

Na deze feestelijke dag is het enige wat overblijft: afval

Published in: on 30 april 2011 at 21:46  Comments (5)  

De boerderij van Grabel Lansbergen

Wie weet  nog waar de boerderij van Grabel Lansbergen stond?

We kunnen er ons nu niets bij voorstellen maar op de hoek Zwaluwlaan en Schiedamseweg, waar nu de autoshowroom van Nooteboom, stond de boerderij van Grabel Lansbergen. Het was geen mooie boerderij, maar hij lag daar wel schitterend iets op een heuvel omgeven door een sloot en naar het dorp Kethel toe zien we toch weer het puntje van de kerk.

Op de dam een smeedijzerenhek met tekst:

Anno 1871 en op de paalhekken ‘Bij gezondheid tevens geniet men het genot des levens’

Ook Octave Deconinck heeft voor het Rotterdams Nieuwsblad indertijd een prachtige tekening van de boerderij gemaakt.

Maar begin jaren zeventig viel ook deze boerderij met hooiberg en erven onder de slopershamer voor het garagebedrijf van de familie Nooteboom, maar ook het overdekte winkelcentrum Hof van Spaland.

Published in: on 23 januari 2011 at 20:52  Comments (15)  

Kerst- en Niewjaarswens

Published in: on 22 december 2010 at 10:52  Geef een reactie  

Geslaagde Kaarsjesavond in Kethel

Wat hebben we het leuk gehad op de Kaarsjesavond in Kethel

Een groot compliment aan de organisatoren en aan alle bezoekers die Kethel een warm hart toedragen.

Met dank aan Paul Meuldijk die de foto’s heeft gemaakt.

Ook vroeger wisten de Kethelse mensen wel wat een feestje vieren met elkaar, denk aan de Oranjefeesten, een jubileum van de dokter, pastoor of dominee. Maar ook het binnenhalen van een nieuwe burgemeester werd rijkelijk gevierd. Op de foto wordt de nieuwe burgemeester Jacobus Lammens Verveen in 1907 hartelijk welkom geheten.

Published in: on 9 december 2010 at 1:40  Comments (1)  

Kaarsjesavond in Kethel 2010

Een geweldig initiatief van Kethelse bewoners en ondernemers om een Kaarsjesavond in Kethel te organiseren:

en hier gebeurde het 100 jaar geleden ook:

‘ Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Published in: on 27 november 2010 at 22:01  Geef een reactie  

Een wandeling door Kethel in de voetsporen van chroniqueur Jaap de Raat

Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 waren de landelijke Open Monumentendagen. In Kethel en wel in de Dorpskerk werd dit jaar het startsein gegeven voor de Schiedamse Open Monumentendagen. Mede omdat dit jaar de Historische Vereniging Schiedam twee ereschildjes in Kethel toekenden aan zowel de Dorpskerk en de boerderij Groeneweg 23.

Zaterdagmorgen ben ik weer eens in de schitterde Dorpskerk geweest en heb geluisterd naar de mooie toespraken, het prachtig onderhouden interieur en gekeken naar de toeschouwers. Twee bezielende mensen, waar een organisatie van een kerk niet buiten kan,  zijn de oud koster van Haften en de koster van der Vlugt.

Mijn aandeel in de feestvreugde van dit weekend was

´De wegen op, de lanen in, vooruit met flinke pas ons dorp rond´zoals Jaap de Raat in zijn boek ´Kethel en Spaland in oude ansichten´ schreef,  hebben Jan Vlugman en ik  voor Kethel geïnteresseerden een wandeling door Kethel gelopen en de deelnemers de smaak van de 19e eeuw in Kethel laten ´proeven´.  We starten bij het oude Raadhuis en eindigen in de stal van de boerderij aan de  Harreweg 8, waar een doorlopende film over Kethel werd gedraaid en Paul Meuldijk een kleine fototentoonstelling over Kethel verzorgde.

Eigenlijk voor een weekend te veel activiteiten in Kethel, daarom was er helaas voor mij dit jaar geen gelegenheid om naar het Nederlands kampioenschap Tonnetje steken te gaan, dus geen impressie van Kethel Noord en de festiviteiten daar op de website.

Published in: on 12 september 2010 at 23:04  Comments (5)  

Laantje van Rip ludiek geopend

Mijn vorige bericht over de straatnaamborden vernoemd naar personen krijgt een klein vervolg.  Het laatst geplaatste tijdelijk rode straatnaambord heeft zich gesetteld in een, naar ik mag hopen, definitief blauw straatnaambord.

De oudste nazaat van de familie Rip, Arie Rip 13 juni 1941, kwam van ver om het straatnaambord te bewonderen en ik wil u de foto niet onthouden.

Het Laantje van Rip 8 augustus 2010 ludiek geopend

Published in: on 9 augustus 2010 at 11:17  Comments (5)  

Kethelse straatnaamborden en een nieuw bord

In Kethel hebben we de vertrouwde straatnamen zoals Dorpsstraat, Schiedamseweg, Kerklaan, Kerkweg enz, maar er zijn ook een paar straatnamen of paden die herinneringen oproepen aan mensen uit het verleden van Kethel.

Ik laat u de straatnaamborden hieronder zien, ga ze eens opzoeken.

Op een mooie dag in juli 2010 rijdt ik op de fiets door mijn geliefde dorp en ontdek weer een heel bijzonder straatnaambord. Dit bord heeft voor mij een diepere betekenis omdat in dit laantje vele voetsporen en zweetdruppels van mijn familie liggen. Al het woon-werkverkeer van de dorpsboerderij op de Schiedamseweg naar het Laantje vonden in deze omgeving plaats. Voor vele Kethellappers was het Laantje van Rip al een begrip, maar het is erg fijn dat het nu officieel is geworden.

Laantje 1950

Het kwam indertijd wel op stuurmanskunst aan om met een volle hooi- of mestwagen door het laantje te manoeuvreren. Menig wagen kwam tegen de knotwilgen tot stilstand. Een op hol geslagen paard galoppeerde het dorp in.

Ik houd mij aanbevolen aan mooie of minder mooie verhalen die in of rond het Laantje gebeurd zijn.

Published in: on 17 juli 2010 at 21:52  Comments (6)