Stilstaan bij opheffing gemeente Kethel en Spaland 70 jaar geleden

We weten niet beter of Kethel hoort bij Schiedam. Voor augustus 1941, nu 70 jaar geleden, was Kethel een zelfstandige gemeente met gemeentebestuur en burgemeester. Op 1 augustus 1941 telt Kethel 2418 inwoners. Over de annexatie van Kethel is al veel gezegd en geschreven. Hiervoor kan men ook uitstekend terecht bij het Gemeentearchief in Schiedam.

Op mijn website wil ik toch even stilstaan dat het deze maand 70 jaar geleden is dat Kethel haar zelfstandigheid moest opgeven en wat dat voor een aantal bewoners betekende.

Kethels chroniqueur Jaap de Raat tekende een spotprent:

Een onbekende Kethelse bewoner vertolkte de onvrede over het gebeuren in een gedicht:

Wij willen Kethel houwen

Ons dierbaar dorpje klein

Niet een zal ons benauwen

Wie het ook moge zijn

Bij ons geen vreemde machten

Geen vreemde tiranie

Wij zullen ons wel wachten

Voor ’t juk van Overschie

Wij willen Kethel houwen

Vol eenvoud, rust en vree

Zijn bloeiende landouwen

En heerlijk stamboekvee

Wij willen nimmer zuchten

Bij ons geen simpathie

Wij, Kethelaars, wij duchten

Het juk van Overschie

Wij willen Kethel houen

Bij niemand ingelijfd

Wij hopen en vertrouwen

Dat het steeds ‘Kethel’blijft

Wij Kethels trouwe zonen

Wij vreezen tiranie

En willen nimmer wonen

In ’t land van Overschie

Op 24 juli 1941 besloot K.J. Frederiks, secretaris generaal van Binnenlandse Zaken, tot opheffing van de gemeente Kethel en Spaland.

De boer, baker, bakker, slager en smid zijn verdwenen uit het centrum van Kethel, maar er is in 2011 veel goeds voor teruggekomen. Maak eens een wandeling door Kethel of lees de boeken van Jaap de Raat. Hoe genoeglijk kan het zijn.

Published in: on 12 juli 2011 at 11:15  Comments (4)  

Kethel liefhebber overleden

Louw Jongste 5-1-1929 – 7-11-2008

Zaterdag 7 november 2008 bereikte mij het trieste bericht dat Louw Jongste was overleden. We verliezen in hem een Kethel liefhebber. Louw was altijd met de geschiedenis van Kethel bezig en heeft diverse boekjes geschreven en met zijn grote foto verzameling daarin gepubliceerd. Als hobby schilderde hij leuke prenten over Kethel en maakte gedichten. Met toestemming van Louw heb ik het e.e.a. op mijn website van hem mogen gebruiken. Kortom Kethel was ook zijn grote passie. We zullen hem missen.

louw-jongste louw-jongste-2

Published in: on 12 november 2008 at 22:29  Comments (6)  

De Stichting Rotterdam is vele Dorpen

Uitstapje naar het dorp Rotterdam

Als amateur geschiedenisschrijver over dorpen wil ik wijzen op een geweldig initiatief van het Historisch Genootschap Roterodamum. Zij heeft in 2002 de Stichting Rotterdam is vele Dorpen opgericht. Het doel van de stichting is het verrichten of laten verrichten van studies en wetenschappelijke onderzoeken naar de geschiedenis en cultuur van de dorpen die bij de totstandkoming van de Gemeente Rotterdam zelfstandige gemeenten waren en later door de Gemeente Rotterdam geheel of gedeeltelijk werden geannexeerd dan wel in de loop der jaren onderdeel zijn geworden van de Gemeente Rotterdam.

Per 1 april 2008 is Arie van der Schoor aan de slag gegaan met onderzoek en naar verwachting zal in 2011 het boek Rotterdam, stad van Dorpen verschijnen.

Voor het 5e jaar is op 21 juni j.l. de Rotterdamse Dorpendag gehouden.

Kethel is onlosmakend ook sterk verbonden met Rotterdam. Het buurtschap De Kandelaar thans ook behorende bij Rotterdam, behoorde voor 1929 bij Kethel. Voorts noem ik de handel en wandel van Overschie en Kethel met daartussen de Schie.

Een prettig boek vol wetenswaardigheden en feiten van steden, dorpen en heerlijkheden rond Rotterdam uitgegeven in 1980 Regio-reeks is ‘Dit land rond Rotterdam’ geschreven door Martin Gruyl. Niet meer te koop in de boekwinkel, maar wel in tweedehands boekwinkels. Ik mocht het boek lenen van mijn Kethelvriend Rinus van der Loo.

Published in: on 3 juli 2008 at 9:14  Comments (1)  

Tweede Wereldoorlog in Kethel

In mei 2008 is het 68 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Na het lezen van het boek Schaduwen over Schiedam, gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-’45,  trof mij op bladzijde 170 de ‘Quartierbescheinigung’ van Hauptman Guntther waarmee Kethel Duitse inkwartiers moest opnemen. Met toestemming van Ser Louis, een van de eindredacteuren van het boek, mocht ik de verklaring scannen en in mijn weblog opnemen. Mede omdat ik een foto heb waarop een van de paarden gevorderd werd op het erf van mijn vader.

  

Ik heb de bezettingsjaren niet meegemaakt, mijn ouders hebben tegen de kinderen niet veel over de bezetting gesproken. Maar ons kinderen wel meegegeven, dat vrijheid een groot goed is.

In ons huisgezin met twee jonge kinderen, een boerderij in het dorp en op de zolder verbleven twee ingekwartierde soldaten, dit moet een aardige vrijheidsberoving geweest zijn voor mijn ouders.

Tegen het einde van de oorlog kwamen er veel mensen uit de stad om onderdak en eten vragen, hier zijn met een aantal mensen levenslange vriendschappen uit ontstaan.

   


De langverwachte bevrijding 5 mei 1945

Published in: on 8 april 2008 at 19:43  Geef een reactie  

Thuiskomen

jacobuskerk-2.jpg

Het boek van R.W. Poels 100 jaar Jacobuskerk (1890-1990) 1000 jaar parochieleven in Kethel inspireerde mij, als niet kerkelijk persoon, mijn gevoelens bij de Jacobuskerk te beschrijven.

Zodra ik voor korte of langere tijd uit Kethel vertrek en waar ik ook vandaan kom zie ik de eenvoudige torenspits van de Jacobuskerk. Dat is thuiskomen.

Als kind van nederlands hervormde ouders, mochten wij uiteraard de katholieke kerk niet bezoeken. Dit heb ik later goedgemaakt.

Een mooi tegelplateau, welke boven de schouw hangt in de zaal van de pastorie. Het opschrift luidt: ‘Ao Di MDCCCXC GAUDETE IN DOMINO’ (In het jaar onzes Heren 1890 Verheugt U in de Heer).

plankette-in-de-jacobuskerk-kethel.jpg

De omgeving van de Jacobuskerk is de laatste 50 jaar veranderd. Van landelijke omgeving naar villawijk, maar de torenspits van de Jacobuskerk blijft altijd zichtbaar.

jacobuskerk-4-1958.jpg    jacobuskerk-3-1958.jpg 1955
foto-kerkweg-nabij-jacobuskerk1980.jpg 1980 jacobuskerk.jpg 2008

Er valt nog veel te vertellen over de Jacobuskerk en hun parochianen. Zeker deze laatste groep is in 100 jaar nog even enthousiast over hun kerk en adviseer dan ook ga eens kijken.

Ik ben druk bezig met een artikel over de Sint Jacobusschool, de school heeft van 1889 tot 1969 in Kethel vele scholieren gehuisvest.

Jacobusschool 2 mei 1944_0008

Published in: on 12 januari 2008 at 15:49  Comments (2)  

Nostalgie en Poëzie

Over de openbare school in Kethel valt veel te vertellen, maar zo aan het einde van 2007 zitten we toch allemaal wat te mijmeren over de jaren die achter ons liggen.

Vanaf 1890 bestaan er al poëzie albums. Met vaak wat belerende verzen aan de rechterkant van het album en een mooi plaatje aan de linkerzijde van het album.

Hieronder het album van mijn tante met een prachtig vers van school- en bovenmeester Herman van der Loo van de openbare school in Kethel in 1927.

poezie.jpg   tante-rie-rip-8-jaar.jpg    schiedamseweg-school-herman-vd-loo-3.png

Published in: on 30 december 2007 at 14:44  Comments (2)  

Een bijzonder huis

Een bijzonder huis, Schiedamseweg 31 met vele bestemmingen in bijna 100 jaar. 

In het boek van Jaap de Raat Kethel en Spaland in oude ansichten lezen we dat het renteniershuis in 1909 gebouwd is op verzoek van Hein Baade.

In 1939 overleed mijn opa, mijn ouders gingen trouwen en op de boerderij wonen. De weduwe ging wonen in het pand met haar jongste dochter. In 1941 trouwden Jan en Marie vanuit Schiedamseweg 31.

schiedamseweg-31-3.jpg 26 juni 1941   rie-rip-en-jan-bijl-26-6-1941.jpg Rie en Jan trouwfoto
schiedamseweg-dr-sauerstraat1bouwjaar-1909jpg.jpg 2007

Een groot huis, de weduwe kreeg tijdens de oorlog inkwartiering van de duitsers. In 1949 is zij verhuisd en het pand werd verbouwd als wijkgebouw, het Kethelse Groene Kruis gebouw voor wijkverpleging, tbc-bestrijding, kraamzorg, gezinsverzorging en het verstrekken van gratis verpleegartikelen in bruikleen. Op de bovenverdieping woonde een wijkverpleegkundige.

Op het Bachplein werd een nieuw Kruisgebouw gebouwd en eind jaren zestig vestigde de Spaarbank Anno 1820 zich in het pand. Hierna de OBM, een verzekeringsmaatschappij. Eind jaren negentig is het pand weer als woonhuis in gebruik genomen.

schiedamseweg-dr-sauerstraat.jpg  1920  schiedamseweg-31-2.jpg  1940    
 bijzonder-huis-schiedamseweg.jpg 
De familie voor het huis op de verjaardag van oma Rip, 3 augustus 1944        
hof-van-spaland-1955.jpg1955 waar nu winkelcentrum Hof van Spaland en op de achtergrond in het midden Schiedamseweg 31                    

Een herinnering:

In mijn jeugd op maandagmiddag, in het meest rechterraam van het pand, hield een tandarts uit Schiedam spreekuur. In die tijd ging je naar de tandarts als je kiespijn had, dus het was een ware kwelling als het zo ver was. De tandarts was ook niet de meest aardige man en je had al zo veel pijn. Er kwamen twee spuiten en de zere kies werd getrokken. Ter genoegdoening mocht je na afloop van al het geleden leed voor een dubbeltje wat uitzoeken uit de snoepdoos bij Wijsbroek.

adrie-digitale-camara-februari-2007-122.jpg 2e raam de tandarts uit Schiedam
Published in: on 29 december 2007 at 10:03  Comments (5)  

Kethelse taalgebruik?

In de boeken van Jaap de Raat spreekt hij nog weleens over typisch Kethels taalgebruik. Zoals voor het dorp spreekt hij over  ‘t’durp’. Voor zomer zegt hij ‘zeumer’, hooivork wordt ‘hooivurk’, herfst wordt ‘hurfst’, timmerman wordt ‘tummerman’ , bezorgen wordt ‘bezurgen’, zondag wordt ‘sundag’, werf wordt ‘wurf’.

Weliswaar ben ik in vergelijking met Jaap de Raat nog een jonge Kethelse en geboren midden in het dorp, maar van bovenstaande woorden waarin veelal de ‘u’  of ‘eu’ gebruikt worden, gebruikten wij thuis niet. Ik denk dat het toch meer familiegebruiken waren.

Uiteraard voerden wij ook bepaalde spreektaal, maar of het typisch Kethels is…….

Abuis                          = verkeerd of fout                 

Blesselaan                 = Laan van Bol’es

De Pil                         = De dokter

Rooms                       = Katholiek

Om alle Pieten, Jannen en Keezen en de daarbij behorende bekende achternamen als De Vette’s, Lansbergen’s, Van Millen’s, Jongste’s, Van der Eijken enz. uit elkaar te houden werden daarvoor ook bijnamen verzonnen vaak gerelateerd aan hun beroep of straat of erf waar zij woonden of ze lang, kort, dik, dun, scheel of mank waren.

Published in: on 5 december 2007 at 19:11  Geef een reactie  

Bezielende schrijvers over dorpen, steden en familie

Een aantal aanraders die in deze rubriek thuishoren:

De Vergelding geschreven door Jan Brokken, een reconstructie van een gebeurtenis uit WOII in Rhoon. Alle boeken van Jan Brokken zijn aan te bevelen. Bekijk zijn website: http://www.janbrokken.nl

Mijn moeder Barbera geschreven door Erna Gianotten, een hommage aan haar moeder.

Zondagsgeld geschreven door Philip Snijder, een kindertijd in het Bickerseiland en De Woonschool geschreven door Christel Jansen, een mislukt experiment in de Haarlemse Parkwijk, website: http://www.christeljansen.nl

Kazernekind geschreven door Marlies Mielekamp in een geschiedenis van een Moluks gezin in Nederland.

Lieve Celine geschreven door Hanna Bervoets, dit boek hoort eigenlijk niet in deze rubriek thuis, maar zo’n ontroerend verhaal en ik ben fan van Hanna Bervoets, dat ik het toch even moet vermelden, de website http://www.lieveceline.nl

Een juweeltje die in deze categorie thuis hoort:

De familieblues geschreven door Yvonne Kroonenberg, herkenbaar en met humor, meer over de auteur www.yvonnekroonenberg.nl

Vakantie 2011 , maar onderstaande juweeltjes kan je ook lezen buiten de vakantie, een paar aanraders:

De winkel van mijn vader, een koopman op Katendrecht geschreven door Simon Rozendaal

Het Knoopjeskabinet geschreven door Edmund de Waal. Een familiegeschiedenis en een kunstverzameling in oorlogstijd zie meer over de auteur  www.edmunddewaal.com

Mijn opa was een Duitser geschreven door Alex Dekker

Oorlogsliefde geschreven door Auke Kok, www.aukekok.nl

Ander licht geschreven door Rosita Steenbeek,  www.rositasteenbeek.nl


Twee boeken met schitterende familiegeschiedenissen die het vermelden op mijn website meer dan waard zijn

Kloosterkinderen

geschreven door Martine van Rooijen. Martine schrijft de jeugd van haar moeder en tante en vele anderen die verbleven in het wees- en armenhuis aan de West-Kruiskade in Rotterdam, met vele mooie foto’s.

en

Asta’s ogen

geschreven door Eveline Stoel. Weer een heel andere familiegeschiedenis: Asta vertrekt in 1955 vanuit Soerabaja naar het Brabantse plaatsje Oss. Met mooie foto’s en een website www.evenlinestoel.nl

De thrillers en reisboeken zijn weer in de kast opgeborgen en ik heb weer twee schitterende boeken gelezen die op mijn website passen en ik wil ze u van harte aanbevelen:

De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is

Een familiegeschiedenis geschreven door Judith Uyterlinde. Een autobiografisch verhaal van een adoptie en de lotgevallen van haar familie in WOII. Kijk ook voor een interview met Judith Uyterlinde op www.youtube.nl

en

Het Babyhuis

Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden, geschreven door Liefke Knol. Dertien baby’s worden in de hongerwinter vanuit Amsterdam naar Groningen vervoerd en liefdevol opgevangen door vier jonge vrouwen. Zij openen Babyhuis Prinses Margriet. Liefke Knol gaat na 65 jaar de dertien baby’s van toen opsporen en in gesprekken met de mensen na, welke invloed het op hun leven heeft gehad. Kijk ook naar de website www.liefkeknol.nl

Een aanrader: Inmiddels is het maart 2010 en weer een prachtig boek gelezen en het boek past goed in deze rubriek

Tijd van onschuld

een waar gebeurde familiegeschiedenis geschreven door Agnes Klitsie en Jeroen Hoogenboom.

Er is moed voor nodig om een familie geschiedenis te publiceren. Maar het geeft ook opluchting om te kunnen delen en te merken dat je je lezers publiek aan het denken en praten kan krijgen over hun verleden. Kijk ook eens op de website van Agnes:  www.agnesklitsie.nl

In de december maand van 2009 komen er vele prachtige boeken uit. Twee wil ik er graag noemen omdat zij betrekking hebben op Kethel en Schiedam.

1.

Een herzien naslag werk van W.P. Rook Het Nieuwe Straatnamenboek van Schiedam en Kethel met daarin ook straatnamen  die nooit officieel de straatnaam hebben verkregen. Voormalige straatnamen, locatieaanduidingen en wijkkaarten. Uitgever Post Scriptum. Een boek waar we weer jaren plezier aanbeleven.

en

2.

Schiedamse vertellingen Zuster Keizer, kunt u even komen? Wijkverpleging in Schiedam Oost, 1960-1985.    Een boeiend werkend leven van zuster Keizer als wijkverpleegkundige

Auteur Ingrid van der Vlis/Stichting Musis.

Aanrader: Een nieuw boek uit van Astrid van der Star. De titel: Onder Criminelen.

Astrid beschrijft de situatie in het huis van bewaring aan de Noordsingel in Rotterdam Een kijkje in de keuken van de Nederlandse gevangenisbewaarder. Hier leren we dat de Nederlandse gevangenissen geen hotels zijn en dat het werken als gevangenisbewaarder, zeker als vrouw,  niet eenvoudig is.

Leesjuweeltjes van de maand april 2009

Hedda Kalshoven-Brester: Ik denk zoveel aan jullie.
Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949. Er is moed voor nodig om een prive briefwisseling tussen een jonge Duitse vrouw, die in Nederland woont met haar Nederlandse man en kinderen, met haar familie in Duitsland uit te geven in een boek met foto’s.

Rik Launspach: 1953
Een prachtige roman over de watersnoodramp in 1953 in Zeeland en Zuid Holland.

Maart 2008 las ik het Pauperparadijs van Suzanne Jansen en zo als het gaat lag het boek van Wil Schackmann nog op de plank om gelezen te worden. Dit boek had eerst gelezen moeten worden voordat ik het Pauperparadijs ter hand had genomen.

De proefkolonie vertelt het levendige verhaal over het ontstaan van de Drentse koloniën die 14 januari 1818 door de Maatschappij van Weldadigheid werd gesticht.

Wil Schackmann heb ik bezielend horen vertellen over zijn onderzoek naar het ontstaan van de proefkolonie en de mensen die er woonden en werkten. Kijk voor meer informatie over de auteur www.wilschackmann.nl en over de proefkolonie www.deproefkolonie.nl

In het laatste deel van de winter lees ik nog wel eens wat boeken gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog, drie bijzondere boeken:

Pauline Broekema: Benjamin. Een verzwegen dood.
Benjamin Heiman Broekema (Warffum, 1904-Auschwitz, 1942), een gepassioneerd mens, slager en schrijver. Socialist, verenigingsman, voetballer en jonge, trotse vader. Zijn verhaal staat voor de geschiedenis van velen.

Sara Young: Wieg van mijn vijand.
Een joods meisje duikt onder in een Lebensbornkliniek. Een bijzondere roman.

Henk van Gelder: De spookschrijver
Het raadsel Jacques van Tol. De eerste druk in 1992 van de spookschrijver trok wegens de vele onthullingen alom de aandacht. De tweede druk in 2002 is geheel herzien. Ik heb alleen de tweede druk gelezen en deze vind ik zeer onthullend.

In januari 2009 werd via mijn website gevraagd waar men boeken of tijdschriften kan kopen over Kethel en Spaland. Onderstaand twee adressen waar het leuk is om eens binnen te lopen en rond te neuzen.

In het bezoekcentrum van de Historische Vereniging Schiedam, Broersveld 140 in Schiedam geopend iedere zaterdag van 11.00 tot 16.oo uur (Vanaf 1 maart 2009 tijdelijk gesloten i.v.m. het betrekken van een ander pand in Schiedam) of kijk eens op de website http://www.scyedam.nl

of

bij boekhandel Post Scriptum, Hof van Spaland 31 in Schiedam Kethel, deze boekhandel heeft ook een eigen website www.postscriptum.nl

Gelezen, november 2008:

Rotterdams Leescadeau 2008: Ysabella, geschreven door Judith Visser. Een Rotterdamse novelle. Een verfrissende jonge schrijfster. Zij debuteerde in 2006 met de roman Tegengif. Ook Judith Visser heeft een eigen website en die mag genoemd worden op mijn website: www.judithvisser.nl

Roman van Gerbrand Bakker, Boven is het stil. Debuut roman uit 2006 en speelt zich af in Noord Holland maar het verhaal zou zich in elke willekeurige landschaps omgeving in Nederland af kunnen spelen. Je zou kunnen spreken van een moderne boerenroman.

Nieuwste aanwinst, november 2008:

‘De kinderen van de tuinder’ geschreven door Kristen den Hartog en Tracy Kasaboski.

Met een eigen website: www.dekinderenvandetuinder.nl

Onderstaand boek (uitgegeven in 2002) had al veel eerder op mijn weblog moeten staan, maar ik kocht het in juni 2008 notabene in de uitverkoop:

‘De Holierhoekse en Zouteveense Polder’ geschreven en met prachtige foto’s door en van Paul Meuldijk.

De rustieke eenvoud van een vergeten gebied in Midden-Delfland, deze zin is gedateerd, want Midden-Delfland leeft.

Paul Meuldijk heeft een interessante website over Midden-Delfland: http://middendelfland.biod.info

Nieuwe aanwinst maart 2008 en een juweeltje

Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis, geschreven door Suzanna Jansen, uitgever Balans, www.suzannajansen.nl

Dit boek mag niet ontbreken:

Een uitstapje naar Maassluis

Het psalmenoproer, geschreven door Maarten ’t Hart. Een roman met een zo nauwgezet en accuraat mogelijk verslag van de gebeurtenissen in Maassluis in 1775 en 1776 en de jaren daarna. Maarten ’t Hart heeft hiervoor veel naslag werk gedaan.

Een uitstapje naar Schiedam:

De Brandende Stad, geschreven in 1930 door Daan van der Zee (1880-1969).

‘Chris’ vader had plotseling gedáán gekregen in de branderij van Bertels. Dat schokte het geheele leven van het kleine gezin in de Steenstraat. Reeds een week later had vader Landstra weer ander werk. In een branderij op de Noordvest. En toen verhuisde het gezin naar het hofje aan het eind van de Broersvest, nestelde het zich midden in de stad, waar de ruïne van Mathenesse de heugenis der eeuwen heendroeg door den wijden tijd.

Een bijzonderheid:

Casper van Adel, geschreven door Fenand van den Oever, lente 1940. Een boerenroman die afspeelt in Kethel:

‘Ter hoogte van de Harreweg en omendebij pal bezuiden het Oostveen, daar ligt, breed-uit, Ruimzicht, het boerenspul van Casper van Adel’

Allereerst:
De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver in 204 gravures en 7 kaarten, L. van Ollefen en R. Bakker.

prent-delfland-3.jpg

Boeken aanraders

Aanwinst menselijke geschiedenis:

 • Zomers met Marieliesel, een adellijke familie in een veranderde wereld, geschreven door nabestaanden van de familie Hövell tot Westerflier, Lietje en Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier, uitgeverij Mouria.
 • In betrekking, herinneringen van een dienstmeisje in Rotterdam dat begin 1900 volwassen werd, geschreven door Maria van der Ent.
 • Van lief naar lef, een jeugd in de jaren vijftig in Rotterdam, geschreven door Astrid van der Star
 • Een kleine wereld, terug naar het dorp van mijn ouders, geschreven door Marga Kool, uitgever Anthos, www.margakool.nl

Maar ook, opsomming in volledige willekeur:

 • Hoe God verdween uit Jorwerd, geschreven door Geert Mak (1996).
 • Het schrale einde, een reis langs de bedwongen Zuiderzee, geschreven door Bas Sleeuwenhoek.
 • De overkant of ook wel De rivier, geschreven door Willem van Toorn, uitgeverij Qurido.
 • Voetreiziger, Het wandelboek van Nederland, geschreven door Gerard van Westerloo, uitgever De Bezige Bij.
 • De vader, de moeder en de tijd, geschreven door Marijke Hilhorst, uitgeverij Meulenhoff.
 • Het zwijgen van Maria Zachea, geschreven door Judith Koelemeijer.
 • Jantje, geschreven door Philip Freriks, www.philipfreriks.nl
 • Vrouw in de schaduw, geschreven door Dorinde van Oort, uitgever Cossee.
 • Alleen met velen, het verhaal van mijn moeder, geschreven door Gerarda Mak, uitgever De Boekerij, www.gerardamak.nl
 • Sonny Boy, geschreven door Annejet van der Zijl, www.annejetvanderzijl.com
 • Mijn vader vond het mooi geweest, geschreven door Frits Abrahams.
 • Altijd roomboter, geschreven door Nelleke Noordervliet.
 • Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe, geschreven door Chris van Esterik.
 • De woede van Abraham, De onweerstaanbare bastaard en Het schandaal, geschreven door Conny Braam, een historische familie triologie die afspeelt in Breesaap. Breesaap moest wijken voor het Noordzeekanaal. Meeslepende boeken over liefde, uitbuiting en verzet tegen de achtergrond van een vergeten episode in de vaderlandse geschiedenis.
Published in: on 20 oktober 2007 at 19:05  Comments (4)  

Jaap de Raat en andere schilders over Kethel

Mijn inspiratiebron Jaap de Raat geboren in Kethel op 2 juni 1916 en overleden 25 februari 1996. Schilder, dichter en chroniqueur.

Jaap de Raat heeft vele publicaties over Kethel geschreven en in 1980 heeft hij op zijn wandelingen door

Kethel zichtbare getuigen, uithangtekens, gevelstenen en opschriften in Kethel gepubliceerd.

In zijn voetsporen wil ik doorgaan. Als men nu door het voormalig Kethel wandelt v

alt er veel te ontdekken over Kethel in vroegere jaren.

Prachtige schilderijen van Jaap de Raat en andere schilders met bekende plekjes in

Kethel

adrie-digitale-camara-februari-2007-081.jpg schilderij-jaap-de-raat-hooibergen-kethel.jpg 010.jpg

kerkweg-naar-dorpsstraat.jpg adrie-digitale-camara-februari-2007-002.jpg

tegeltableau.jpg

Published in: on 4 september 2007 at 19:35  Comments (15)